Privacy verklaring


1. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal mogelijk gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

2. Doel gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Droom Art by Danielle. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1 Het versturen van nieuwsbrieven

Droom Art by Danielle stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Droom Art by Danielle. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2.2 Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Droom Art by Danielle via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving

2.3 Analytics

De website van Droom Art by Danielle verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

2.4 Woocommerce

De webshop omgeving functioneert op basis van Woocommerce. Dit is een WordPress widget dat webshop functionaliteiten aanbiedt. Jouw naam en adres gegevens zullen worden opgeslagen om de levering van het product mogelijk te maken.

3. Ontvangers gegevens

De gegevens die Droom Art by Danielle ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

3.1 Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

3.2 Antagonist

De e-mail van die Droom Art by Danielle wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist.

De website en back-ups van de website worden eveneens gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op de website van Antagonist zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Droom Art by Danielle, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren

4.1 Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@droomart.com.

4.2 Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Droom Art by Danielle via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 4.3 Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

4.4 Woocommerce

Op het moment dat je iets besteld bij Droom Art by Danielle via de webshop, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, adres, en e-mailadres, opgeslagen op de Antagonist server. Deze gegevens worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Droom Art by Danielle of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Droom Art by Danielle prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

5. Rechten

5.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Droom Art by Danielle vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Droom Art by Danielle. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

5.2 Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Droom Art by Danielle. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

5.3 Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Droom Art by Danielle vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5.4 Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Droom Art by Danielle niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6. Plichten

Droom Art by Danielle verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Droom Art by Danielle via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Droom Art by Danielle de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Droom Art by Danielle met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Droom Art by Danielle behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Droom Art by Danielle dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Droom Art by Danielle te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

@           info@droomart.com
M           06 10404032
KvK       73018341